Heeft u vragen over het klantenportaal? Hieronder hebben wij de belangrijkste vragen en antwoorden over het klantenportaal van WERTGARANTIE voor u op een rijtje gezet.

Houd er rekening mee dat de volgende informatie de huidige polisvoorwaarden van onze producten weergeeft en kan variëren afhankelijk van het verzekeringsproduct. Raadpleeg uw beleidsdocumenten voor de contractuele voorwaarden die op u van toepassing zijn. Als u nog vragen heeft of snel hulp nodig heeft, neem dan contact op met onze klantenservice via onze live chat.

Algemeen

Wanneer u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u gewoon een nieuw aanvragen. Klik in dat geval op Wachtwoord vergeten. U ontvangt het wachtwoord dan per e-mail op het opgegeven adres.

Uw contractnummer bestaat uit 8 cijfers. U vindt het nummer op verschillende plaatsen. Wanneer u in het verleden post heeft ontvangen over het contract, dan kunt u daar het nummer in vinden. Ook bij onze afboekingen van uw rekeningnummer wordt uw contractnummer vermeld. Wanneer u uw contractnummer niet kunt vinden, neem dan contact op met de WERTGARANTIE klantenservice op nummer 088 2500 600 en vraag om uw contractnummer. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen.

U vindt uw machtigingsnummer (na MREF+) en uw contractnummer (na contract) op uw rekeningafschrift.

Voorbeeld: De indeling van het rekeningafschrift kan van bank tot bank verschillen.

Het kan een paar minuten duren voordat de e-mail verzonden wordt. We verzoeken dus om wat geduld. Mocht u na een paar minuten nog steeds geen e-mail hebben ontvangen, controleer dan of uw e-mail met de bevestigingslink wellicht door een spamfilter in uw postvak is tegengehouden. Wanneer u ook na langer wachten geen e-mail ontvangt, vraag dan via Registreren een nieuwe bevestigingslink aan.

De IMEI is een combinatie van getallen waarmee elk mobiel toestel kan worden geïdentificeerd. Om de IMEI-code voor uw mobiele telefoon op te vragen hoeft u alleen de toetsencombinatie *#06# in te voeren en dan verschijnt de IMEI-code. Mocht er een vliegmodus op uw toestel zitten, zorg er dan voor dat deze uitgeschakeld is, want anders kan het zijn dat de IMEI wordt getoond. De IMEI staat ook op de verpakking van uw toestel en op de factuur of de leverbon. Bij de meeste toestellen staat de IMEI op het apparaat zelf — meestal in het batterijvak of op de achterzijde van toestellen waarvan de batterij niet verwijderd kan worden.

Het serienummer is een uniek identificatienummer van apparaten dat kan bestaan uit letters en cijfers, waarmee een apparaat getraceerd kan worden tot aan de productie. Bij tablets staat het serienummer meestal gedrukt of gegraveerd op de achterzijde. Het serienummer is ook te vinden op de verpakking. Meestal staat er "S/N", "SN", "SNID", "Serial No." of gewoon "Serial” voor. Wanneer een Android-toestel of iPad ingeschakeld is, is het nummer ook te vinden via de software. In Android staat het bijv. onder “Instellingen" “Over dit toestel", "Info over het toestel", “Telefooninfo" of iets dergelijks. Is het serienummer niet te vinden, tik dan op "Status". In iOS op de iPad vindt u het onder “Instellingen" “Algemeen" "Info".

U kunt uw opzegging online via onze opzeggingsformulieren doorgeven. Mocht het te maken hebben met een sterfgeval, maak dan gebruik van ons sterfgevalformulier om de opzegging door te geven of neem telefonisch contact met ons op om de overeenkomst over te zetten. Wanneer u uw overeenkomst om een andere reden wilt opzeggen, gebruik dan ons opzeggingsformulier hier in het klantenportaal.

Uw adres kunt gewoon hier in het klantenportaal veranderen via “Mijn gegevens”. Houd er rekening mee dat u de overeenkomst niet via een adreswijziging kunt overdragen aan een andere persoon.

U heeft de mogelijkheid om uw annulering per post, per e-mail of online in te dienen via onze annuleringsformulieren. In geval van overlijden kunt u de opzegging direct via het onlineformulier naar wertgarantie.de sturen of het contract laten overnemen. U vindt het juiste formulier hier.

Wanneer het oorspronkelijk verzekerde object niet meer in uw bezit is, kan uw nieuwe object daarvoor in de plaats treden en verzekerd worden. Neem daarvoor contact op met de klantenservice die de overschrijving samen met u zal doorlopen. Dit geldt niet voor verzekeringsproducten met eenmalige betaling. U kunt onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 16 via telefoonnummer +31 (0) 88 2500 600. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen.

Wanneer het oorspronkelijk verzekerde object niet meer in uw bezit is, kan uw nieuwe object daarvoor in de plaats treden en verzekerd worden. Neem daarvoor contact op met de klantenservice die de overschrijving samen met u zal doorlopen. Dit geldt niet voor verzekeringsproducten met eenmalige betaling. U kunt onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 16 via telefoonnummer +31 (0) 88 2500 600. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen.

Wanneer het verzekerde object van eigenaar verandert, kan de dekking worden voortgezet. Vanzelfsprekend gaan ook alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten mee. Geef ons in dat geval onmiddellijk de naam en het adres van de nieuwe eigenaar door met wie de overeenkomst zal worden voortgezet. Zo niet, dan gaan wij ervan uit dat de overeenkomst met onmiddellijke ingang wordt beëindigd door de nieuwe eigenaar. U kunt onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 16 via telefoonnummer +31 (0) 88 2500 600. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen. De verzekeringsproducten met eenmalige betaling zijn gekoppeld aan het object en degene die het legaal verworven heeft, kan daar binnen de looptijd aanspraak op maken. Hiervoor is geen omschrijving nodig.

Alle WERTGARANTIE-verzekeringsproducten kunt u afsluiten bij een WERTGARANTIE-dealer bij u in de buurt.

U kunt onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 16 via telefoonnummer +31 (0) 88 2500 600. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen. U kunt onze klantenservice ook bereiken via een e-mail aan kundenservice@wertgarantie.com.

Bankzaken

De premie wordt afgeboekt van het rekeningnummer dat is opgegeven bij het sluiten van de overeenkomst. U kunt uw bankgegevens bekijken onder "Mijn overeenkomsten". Onder "Mijn gegevens" kunt u ook uw bankgegevens aanpassen.

Geef uw rekeningnummer gewoon hier in het klantenportaal door onder “Mijn gegevens”. Dan kunnen we het achterstallige bedrag en de toekomstige bedragen van de nieuwe rekening afboeken.

Met het overmaken van 1 cent voldoen we aan de voorschriften van SEPA. In de tekst bij de overmaking verwijzen we naar de machtiging voor incasso of we stellen u tijdig op de hoogte van de afschrijving.
In het eerste geval hoeft u verder niets te ondernemen. Bij de aankondiging van een incasso verzoeken we u te zorgen voor voldoende saldo. In de tekst ziet u de afschrijvingsdatum en het bedrag.
Meer informatie over SEPA ontvangt u in ons info-document.

Uw bankgegevens kunt u gewoon hier wijzigen onder “Mijn gegevens”. Daarna boeken we de premie van uw WERTGARANTIE-verzekering af van de nieuwe rekening. Houd er wel rekening mee dat er vanwege de SEPA-procedure mogelijk nog eenmaal een afboeking plaatsvindt via het vorige rekeningnummer.

Schade/diefstal

Elektronisch

Volledige dekking

Wanneer u toestel defect is, vergoedt WERTGARANTIE de kosten van de verzekerde risico's. Neem bij schade contact op met de dealer bij wie u het verzekerde toestel gekocht heeft om de schade te melden. De schade kan dan eenvoudig en snel worden afgewikkeld. Mocht u in de tussentijd verhuisd zijn, dan vindt u hier een lijst met alle WERTGARANTIE-dealers bij u in de buurt.

Is uw smartphone defect, dan kunt u de schade snel en eenvoudig online bij ons afhandelen. Een kind kan de was doen. Registreer uw claim online, verstuur uw defecte apparaat naar de aangegeven reparateur, waar het door bevoegde technici zal worden gerepareerd en u ontvangt uw herstelde toestel binnen circa 4 werkdagen retour. We houden u daarna steeds op de hoogte via e-mail en hier in het klantenportaal. Hier gaat u naar de online-schadeafwikkeling.

Bij schade betalen wij de reparatiekosten zonder verdere kosten voor u. Voor mobiele telefoons en smartphones geldt bij toestellen vanaf € 250 een eigen risico van € 30 per schadegeval.

Bij een WERTGARANTIE-verzekering met volledige dekking is diefstal gedekt. Bij diefstal vergoeden wij maximaal € 600. (Bij apparaten van minder dan €501 en smartphones van minder dan € 251 bedraagt de vergoeding maximaal € 300.) Neem bij diefstal van het verzekerde apparaat contact op met de WERTGARANTIE-dealer bij wie u het gekocht heeft of met onze klantenservice via +31 (0) 88 2500 600. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen. Zorg dat u ook een bewijs van de aangifte bij politie en de originele aankoopbon bij de hand heeft. In het geval van mobiele telefoons moet het IMEI-nummer vermeld zijn in de aangifte en de overige stukken. Ook moet de simkaart van het gestolen toestel zo snel mogelijk geblokkeerd worden. Hiervan moet u ook een bewijs overleggen.

Is uw smartphone gestolen, dan kunt u de schade snel en eenvoudig online bij ons afhandelen. Een kind kan de was doen. U registreert de gegevens van de diefstal, uploadt de benodigde documenten waarna WERTGARANTIE de zaak controleert. We houden u na de melding van de diefstal steeds op de hoogte via e-mail en hier in het klantenportaal. Hier gaat u naar de online melding van diefstal.

Dekking apparatuur BASIS/COMFORT

Wanneer u toestel defect is, vergoedt WERTGARANTIE de kosten van de verzekerde risico's. Neem bij schade contact op met de dealer bij wie u het verzekerde toestel gekocht heeft om de schade te melden. De schade kan dan eenvoudig en snel worden afgewikkeld. Mocht u in de tussentijd verhuisd zijn, dan vindt u hier een lijst met alle WERTGARANTIE-dealers bij u in de buurt.

Bij schade betalen wij de reparatiekosten zonder verdere kosten voor u. Voor mobiele telefoons en smartphones geldt bij toestellen vanaf € 250 een eigen risico van € 30 per schadegeval.

Bij een WERTGARANTIE-verzekering met COMFORT-dekking zijn roof en inbraak met diefstal gedekt. In deze gevallen vergoeden wij maximaal € 300. Neem bij diefstal van het verzekerde apparaat contact op met de WERTGARANTIE-dealer bij wie u het gekocht heeft of met onze klantenservice via +31 (0) 88 2500 600. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen. Zorg dat u ook een bewijs van de aangifte bij politie en de originele aankoopbon bij de hand heeft.

Camera-garantie BASIS-/PREMIUM-DEKKING

Wanneer u toestel defect is, vergoedt WERTGARANTIE de kosten van de verzekerde risico's. Neem bij schade contact op met de dealer bij wie u het verzekerde toestel gekocht heeft om de schade te melden. De schade kan dan eenvoudig en snel worden afgewikkeld. Mocht u in de tussentijd verhuisd zijn, dan vindt u hier een lijst met alle WERTGARANTIE-dealers bij u in de buurt.

Bij diefstal vergoeden wij een groot deel van de aankoopprijs. In het eerste jaar is dat 80%, in het tweede 60% en vanaf het derde jaar ontvangt u nog altijd 40% van het oorspronkelijke aankoopbedrag!

Neem bij diefstal van het verzekerde apparaat contact op met de WERTGARANTIE-dealer bij wie u het gekocht heeft of met onze klantenservice via +31 (0) 88 2500 600. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen. Zorg dat u ook een bewijs van de aangifte bij politie en de originele aankoopbon bij de hand heeft.

Producten

Elektronisch

Volledige dekking

Onze volledige dekking geldt voor alle nieuwe en gebruikte apparaten die behoren tot consumentenelektronica tot maximaal € 6.000 (mobiele telefoons en smartphones van max. 12 maanden oud tot € 3.000). Deze dekking is veel uitgebreider dan de wettelijke garantie en bovendien bent u direct vanaf de afsluitdatum verzekerd tegen alle soorten reparatiekosten. Wij vergoeden alle reparatiekosten van defecten aan apparaten ten gevolge van:

 • elektronische schade
 • schade door water/vocht
 • ondeskundig gebruik
 • slijtage/kalkaanslag
 • vallen
 • breuk van het scherm/paneel
 • gevolgschade door defecten aan het apparaat
 • breuk van glaskeramiek
 • motor- en opslagschade
 • schade aan onderdelen en breukschade
 • defecten aan verwarmingselementen
 • kortsluiting/te hoge spanning
 • verstopping/vreemde voorwerpen
 • brand/blikseminslag
 • inclusief:
 • defecten aan afstandsbediening en accu
 • tv/huishoudelijke apparatuur ten gevolge van instellen (exclusief eerste installatie): software-updates en wisseling van kanaal door provider
 • arbeidsloon, vervangende onderdelen, voorrijd- en verzendkosten
 • oorspronkelijke toebehoren inbegrepen bij de levering van de producent
 • vergoeding nieuwe aanschaf bij total loss
 • verzekering van gebruikte apparaten
 • directe dekking m.i.v. aanvraagdatum
 • dekking diefstal (desgewenst)

Op het productinformatieblad en in de verzekeringsvoorwaarden kunt u alle gedekte risico's bekijken. Deze documenten ontvangt u bij het afsluiten van uw WERTGARANTIE-verzekering. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen over de dekking van uw WERTGARANTIE-verzekering: telefoonnummer +31 (0) 88 2500 600. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen.

De vergoeding bij nieuwe aanschaf van WERTGARANTIE is de dekking “voor het geval dat”. Deze is alleen inbegrepen bij de WERTGARANTIE met complete dekking. Wanneer reparatie niet meer zinvol lijkt draagt WERTGARANTIE al in het eerste jaar van de verzekering ten minste € 150 bij aan de aanschaf van een nieuw apparaat. Dus u heeft al in het eerste jaar een veilig potje voor de nieuwe aanschaf, wanneer u een nieuw apparaat nodig heeft omdat het verzekerde apparaat total loss is. Dan heeft u dus direct weer een mooi nieuw apparaat voor onbekommerd gebruik! Onze bijdrage aan een nieuwe aanschaf stijgt vanaf het tweede schadevrije jaar van de overeenkomst jaarlijks met € 25. Al uw verzekerde apparaten bekijken we afzonderlijk — zo kunnen in de loop der jaren en door eventuele reparatieclaims verschillende bedragen ontstaan, ook wanneer u op hetzelfde moment diverse apparaten verzekerd heeft. Is bij schade de dagwaarde hoger dan de feitelijke vergoeding bij nieuwe aanschaf, dan vergoeden wij maximaal de dagwaarde bij nieuwe aanschaf. Wanneer de kosten van de nieuwe aanschaf lager zijn dan de actuele vergoeding bij nieuwe aanschaf, wordt het verschil met de maximale bijdrage voor nieuwe aanschaf waarop u recht heeft bijgeschreven in uw overeenkomst.

De vergoeding voor nieuwe aanschaf is een alternatief voor reparatie wanneer die te duur wordt of volledig onmogelijk is. Voorwaarde voor het recht op een vergoeding bij nieuwe aanschaf is dat het apparaat (economisch) total loss is en dat het verzekerd is met de volledige dekking.

Onze volledige dekking geldt voor alle nieuwe en gebruikte apparaten die behoren tot de consumentenelektronica (mobiele telefoons en smartphones van max. 12 maanden oud). Apparaten tot een waarde van € 6000 kunnen met volledige dekking verzekerd worden. Voor mobiele telefoons en smartphones geldt een maximum van € 3000. Hiermee bent u verzekerd voor alle reparatiekosten, dus ruimer dan volgens de wettelijke garantie.

Uw apparaat is vanaf de in de polis vermelde datum verzekerd, dus onbeschadigde apparaten zijn direct gedekt. Voorwaarde is wel dat de eerste premie op tijd betaald wordt.

Zakelijk gebruikte apparaten kunnen niet verzekerd worden via de WERTGARANTIE-verzekering met volledige dekking. Wanneer u een camera voor zakelijk gebruik wilt verzekeren adviseren we u de camera-garantie PREMIUM-DEKKING van WERTGARANTIE . Van zakelijk gebruik is sprake wanneer de apparaten worden gebruikt om geld mee te verdienen of wanneer ze meer dan gemiddeld gebruikt worden. Privé-apparatuur die ook zakelijk gebruikt wordt (bijvoorbeeld door vrije beroepsbeoefenaars als architecten, artsen of juristen) kan wel verzekerd worden.

Voor alle apparaten voor huishoudelijk gebruik, spelcomputers, notebooks en pc's geldt een looptijd van 12 maanden en wordt de overeenkomst steeds met 12 maanden verlengd, tenzij deze drie maanden vóór het einde van de looptijd wordt opgezegd. Voor mobiele telefoons geldt een looptijd van 24 maanden en wordt de overeenkomst steeds met 12 maanden verlengd, tenzij deze 3 maanden vóór het einde van de looptijd wordt opgezegd. Na afloop van de minimum looptijd van 12 of 24 maanden bepaalt u zelf voor hoe lang u uw apparaat nog wilt verzekeren. Houd daarbij rekening met het volgende: Hoe ouder een apparaat, hoe groter de kans dat het gerepareerd moet worden!

Wanneer uw verzekering met volledige dekking nog loopt, maar u het apparaat niet meer heeft, kunt u uw nieuwe opnemen in de overeenkomst. Neem contact daarvoor op met onze klantenservice via +31 (0) 88 2500 600. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen. U kunt onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 16.

Als klant van WERTGARANTIE kunt u bij het wisselen van apparaat gewoon de apparaatgegevens aanpassen. Hier kunt met een paar kliks online een wijziging doorgeven.

Wanneer het oorspronkelijk verzekerde object niet meer in uw bezit is, kan uw nieuwe object daarvoor in de plaats treden en verzekerd worden. Neem daarvoor contact op met de klantenservice die de overschrijving samen met u zal doorlopen. U kunt onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 16 via telefoonnummer +31 (0) 88 2500 600. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen.

Wanneer het verzekerde object van eigenaar verandert, kan de volledige dekking van WERTGARANTIE worden voortgezet. Vanzelfsprekend gaan ook alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten mee. Geef ons in dat geval onmiddellijk de naam en het adres van de nieuwe eigenaar door met wie de overeenkomst zal worden voortgezet. Zo niet, dan gaan wij ervan uit dat de overeenkomst met onmiddellijke ingang wordt beëindigd door de nieuwe eigenaar. U kunt ons via +31 (0) 88 2500 600 bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 16 uur. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen.

Dekking apparatuur BASIS/COMFORT

Onze BASIS/COMFORT-verzekering voor apparaten kan worden afgesloten voor alle nieuwe (max. 12 maanden oud) technische apparaten, uitgezonderd mobiele telefoons, tot een aankoopprijs van maximaal € 5000. Deze houdt in dat u na afloop van de wettelijke garantietermijn nog drie jaar lang verzekerd bent tegen reparatiekosten die te wijten zijn aan materiaal-, productie- en constructiefouten.
Met de COMFORT-dekking vergoeden we bovendien alle reparatiekosten bij

 • elektronische schade
 • schade door water/vocht
 • ondeskundig gebruik
 • vallen
 • brand/blikseminslag
 • implosie/explosie
 • Ook geldt er een dekking van maximaal € 300 bij:
 • roof/inbraak met diefstal
 • schade die veroorzaakt is door het defecte apparaat zoals beschadigde kleding, bederf van bevroren levensmiddelen en schade aan de inrichting

Onze apparatuurverzekering geldt voor alle nieuwe technische apparaten, met uitzondering van mobiele radioapparatuur. Apparaten tot een waarde van € 5000 kunnen via de apparatuurverzekering verzekerd worden.

Uw apparaat is vanaf de in de polis vermelde datum verzekerd, dus onbeschadigde nieuwe apparaten zijn direct gedekt.

Zakelijk gebruikte apparaten kunnen niet verzekerd worden via de WERTGARANTIE-apparatuurverzekering. Van zakelijk gebruik is sprake wanneer de apparaten worden gebruikt om geld mee te verdienen of wanneer ze meer dan gemiddeld gebruikt worden. Privé-apparatuur die ook zakelijk gebruikt wordt (bijvoorbeeld door vrije beroepsbeoefenaars als architecten, artsen of juristen) kan wel verzekerd worden.

De apparatuurverzekering van WERTGARANTIE geldt voor een bepaalde termijn. Deze wordt afgesloten voor 5 jaar vanaf de datum van aankoop. De overeenkomst eindigt ook bij total loss van het apparaat. De apparatuurverzekering COMFORT dekt bovendien roof/inbraak met diefstal.

Nee, de WERTGARANTIE-apparatuurverzekering kan niet overgezet worden, want deze is gebonden aan het product. Na 5 jaar loopt de verzekering automatisch af, dus voor apparaten die u niet meer gebruikt of die niet meer bestaan ontstaan verder geen kosten.

Wanneer u het oorspronkelijk verzekerde apparaat niet meer heeft, hoeft u niets te doen aan de WERTGARANTIE-apparatuurverzekering, want deze is productgebonden. Na 5 jaar loopt de verzekering automatisch af, dus er ontstaan voor u verder geen kosten.

Wanneer het verzekerde object van eigenaar verandert, kan de volledige dekking van WERTGARANTIE worden voortgezet, aangezien deze gebonden is aan het product. Degene die het product legaal verworven heeft kan binnen de looptijd aanspraak maken op de verzekering. De verandering van eigenaar hoeft daar niet voor te worden aangemeld.

Camera-garantie BASIS-/PREMIUM-DEKKING

De camera-garantie BASIS-/PREMIUM-DEKKING is beschikbaar voor camera's en dekt uw nieuwe apparaat voor de risico's van alledag. Hiermee verzekert u het met ingang van de datum van de aanvraag tegen de meest voorkomende risico's en dat scheelt u in de reparatiekosten. Wij vergoeden de reparatiekosten volledig bij:

 • elektronische schade
 • schade door water/vocht
 • ondeskundig gebruik
 • vallen
 • brand/blikseminslag

Bovendien vergoeden we bij total loss de dagwaarde van het apparaat.

Met de PREMIUM-DEKKING verzekert u zich bovendien tegen:

 • mechanische accudefecten
 • materiaal-, constructie- en productiefouten (na afloop van de wettelijke garantie)
 • Diefstal

Ook zakelijk gebruikte apparaten kunnen verzekerd worden.

De camera-garantie BASIS-/PREMIUM-DEKKING is voor camera's. De maximaal te verzekeren waarde bedraagt € 3500 voor de BASIS-dekking en € 7500 voor de PREMIUM-dekking. Voorwaarde is dat het te verzekeren apparaat niet ouder is dan 12 maanden. Mobiele telefoons en smartphones kunnen niet verzekerd worden, ook niet wanneer ze uitdrukkelijk zijn aangeschaft vanwege hun camera. Neem voor meer informatie contact op met een WERTGARANTIE-dealer bij u in de buurt.

Uw apparaat is vanaf de in de polis vermelde datum gedekt, dus uw apparaat is vanaf dag een verzekerd. Voorwaarde is wel dat de eerste premie op tijd betaald wordt.

Voor de BASIS-verzekering geldt eerst een looptijd van 24 maanden en daarna wordt de overeenkomst steeds met 12 maanden verlengd, tenzij deze drie maanden vóór het einde van de looptijd wordt opgezegd. Voor de PREMIUM-verzekering geldt eerst een looptijd van 36 maanden en daarna wordt de overeenkomst steeds met 12 maanden verlengd, tenzij deze drie maanden vóór het einde van de looptijd wordt opgezegd. Na afloop van de minimum looptijd van 24 of 36 maanden bepaalt u zelf voor hoe lang u uw apparaat nog wilt verzekeren. Houd daarbij rekening met het volgende: Hoe ouder een apparaat, hoe groter de kans dat het gerepareerd moet worden! Uiterlijk na afloop van het 5e jaar loopt de verzekering volledig af.

Zakelijk gebruikte apparaten kunnen uitsluitend verzekerd worden via de camera-garantie PREMIUM-verzekering van WERTGARANTIE. De BASIS-dekking is dus niet mogelijk. Van zakelijk gebruik is sprake wanneer de apparaten worden gebruikt om geld mee te verdienen of wanneer ze meer dan gemiddeld gebruikt worden. Privé-apparatuur die ook zakelijk gebruikt wordt (bijvoorbeeld door vrije beroepsbeoefenaars als architecten, artsen of juristen) kan wel verzekerd worden.

Wanneer uw verzekering nog loopt, maar u het apparaat niet meer heeft, kunt u uw nieuwe apparaat opnemen in de overeenkomst. Neem contact daarvoor op met onze klantenservice via +31 (0) 88 2500 600. U kunt onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 16.

Wanneer het oorspronkelijk verzekerde object niet meer in uw bezit is, kan uw nieuwe object daarvoor in de plaats treden en verzekerd worden. Neem daarvoor contact op met de klantenservice die de overschrijving samen met u zal doorlopen. U kunt onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 16 via telefoonnummer +31 (0) 88 2500 600. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen.

Wanneer het verzekerde object van eigenaar verandert, kan de camera-garantie van WERTGARANTIE worden voortgezet. Vanzelfsprekend gaan ook alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten mee. Geef ons in dat geval onmiddellijk de naam en het adres van de nieuwe eigenaar door met wie de overeenkomst zal worden voortgezet. Zo niet, dan gaan wij ervan uit dat de overeenkomst met onmiddellijke ingang wordt beëindigd door de nieuwe eigenaar. U kunt ons via +31 (0) 88 2500 600 bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 16 uur. Indien u in Duitsland woont en een Duitse polis heeft afgesloten, graag +49 (0) 511 71280-123 bellen.

Nee, diefstal valt niet onder de BASIS-dekking. Diefstal valt uitsluitend onder de camera-garantie PREMIUM-DEKKING of de volledige dekking.

Bij diefstal vergoeden wij een groot deel van de aankoopprijs. In het eerste jaar is dat 80%, in het tweede 60% en vanaf het derde jaar ontvangt u nog altijd 40% van het oorspronkelijke aankoopbedrag!

Fout

Er is helaas een technische fout opgetreden. Probeer het op een later tijdstip nog eens.